Edukacija Za Fizioterapeute

Funkcionalna Neuromehanika

Funkcionalna Neuromehanika je jedinstveni autorski kurs koji nema analoge, a koji će omogućiti slušaocima da na čoveka pogledaju kao na višekomponentni sistem sa svojim zakonima uzajamne saradnje i funkcionisanja, sa sopstvenom hijerarhijom i sistemima regulacije, da pogledaju na čoveka očima njegovog sopstvenog nervnog sistema, i naučiće kako pomoću testova da se definiše gde i koji korektivni napor treba primeniti da bi se u potpunosti pokrenuli mehanizmi samokorekcije.

Pažnja će biti posvećena strukturnim i funkcionalnim poremećajima kojima su izloženi zglobovi i njihova noseća tkiva. Ovi poremećaji imaju lokalne i udaljene manifestacije, direktnu i indirektnu vezu sa drugim patološkim faktorima i manifestuju se u obliku:

  • Hiper ili hipo-estezije kao rezultat fasilitacije proprioceptora u osećaju zglobova i mišića.
  • Povećane ili smanjene ekscitabilnosti, koja se manifestuje promenom karakteristika tonusa i snage mišića.
  • Promene teksture mišića i vezivnog tkiva.
  • Promene u lokalnoj cirkulaciji krvi i metaboličkim procesima u samim tkivima.
  • Promene u kranijalnim, visceralnim i vegetativnim funkcijama.

Proučićemo suštinu ovih fenomena, kao i mehanizme odgovorne za manifestacije koje se razvijaju kao rezultat strukturnih i funkcionalnih poremećaja.
I NAJVAŽNIJE – Kako i na koji način ovi poremećaji mogu da se otklone? Eliminisanjem ovih poremećaja može se pozitivno uticati na njihove lokalne i udaljene manifestacije. A to znači – na čitav sistem u celini

Još jednom ćemo se setiti pojma fascijalne barijere i kako je OSETITI, jer bez nje ne možemo nigde.
Prošli put smo pogledali direktan i indirektan pristup radu sa fascijalnim poljem. Ovog puta radićemo u direktnom funkcionalnom pristupu – „kada su pokreti operatera usmereni na uklanjanje patološke barijere koja ograničava normalan opseg fizioloških pokreta.“ Dolazimo do barijere i molimo da pacijent sam stvara izometrijsku napetost tkiva (mišića) od barijere u tom vektoru koji smo odredili (koordinacijom sa sistemom putem dijaloga i određenih testova). I eto čuda- barijera se menja, a mi već sve isto počinjemo od nove barijere.

Analiziraćemo neurofiziologiju ovog principa, savladaćemo je na tkivima lokalno, regionalno. Na istim velikim zglobovima, lumbalno-motornim segmentima (preliminarno se setivši anatomije i biomehanike kičme i karlice). Pratićemo sistemske funkcionalne efekte. I naravno, povećaćemo svoj osetljivi i funkcionalni potencijal.
I tek nakon toga možemo da razumemo i osetimo kako je to kad radimo u direktnom pristupu na kičmi.

Ovaj seminar će biti zanimljiv:

  • lekarima,
  • rehabilitolozima,
  • kineziolozima,
  • osteopatima,
  • fizikalnim terapeutima,

a takođe i svima koji žele ne samo da razumeju jedinstveni sistem „Čovek“, već da nauče kako kompetentno i funkcionalno da komuniciraju sa njim.

Autor i voditelj kursa je Anton Gricenko, lekar neuropatolog, licencirana privatna praksa iz neurologije DM, doktor osteopatije DO, lekar homeopat MF Hom., diplomirani psiholog, kiropraktičar, refleksolog, kinezioterapeut, lekar sportske medicine. Magistrirao je pedagogiju više škole.