Edukacija Za Fizioterapeute

KRATKE PERIFERNE MANIPULACIJE-KPM

11 i 12.11.2023
Beograd

Predavač Danijel Petrović

I dan
Kratke periferne manipulacije – segment ruka

10.00 – 11.00
Uvod o tehnici KRATKIH PERIFERNIH MANIPULACIJA
11.00 -13.00
KPM primena na zglob ručija i doručija
-Funkcionalna anatomija i biomehanika – teorijski
-Trakcione probe i osetljivost zglobinh struktura – praktično
-Testiranje i dijagnostika – praktično
-Metode relaksacije zgloba i mekotkivnih struktura – praktično
-Kratki manevarski pokret manipulisanja/ repozicioniranja – praktično
-Palpatorno doziranje pri kratkom manevrisanju – praktično
-Retestiranje zglobnih struktura – praktično
-Dejstvo i efekti tehnike – praktično
-Indikacije – teorijski
-Kontraindikacije – teorijski

13.00 – 14.00
KPM primena na karpometakarpalne i interfalangielne zglobove

14.00 – 16.00
KPM primena na zglob lakta

16.00 – 17.00
Pauza za ručak

17.00 – 19.00
KPM primena na zglob ramena

II dan
Kratke periferne manipulacije – segment noga

10.00. – 12.00
KPM primena na skočni zglob (gornji i donji skočni zglob)

-Funkcionalna anatomija i biomehanika – teorijski
-Trakcione probe i osetljivost zglobinh struktura – praktično
-Testiranje i dijagnostika – praktično
-Metode relaksacije zgloba i mekotkivnih struktura – praktično
-Kratki manevarski pokret manipulisanja/ repozicioniranja – praktično
-Palpatorno doziranje pri kratkom manevrisanju – praktično
-Retestiranje zglobnih struktura – praktično
-Dejstvo i efekti tehnike – praktično
-Indikacije – teorijski
-Kontraindikacije – teorijski

12.00 – 14.00
KPM primena na zglob kolena

14.00. – 15.00
Pauza za ručak

15.00 – 17.00
KPM primena na zglob kuka

17.00 – 19.00
Sumiranje. Praktičan rad.
(sveobuhvatna primena tehnike na svim perifernim zglobovima)