Edukacija Za Fizioterapeute

Viscelarna osteopatija

PROGRAM RADA

Odeljak I

Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa gastrointestinalnog trakta

Ciljevi i zadaci

Ciljevi: posle obavljene edukacije polaznici moraju usvojiti principe dijagnostike i korekcije somatskih disfunkcija organa gastrointestinalnog trakta.

Zadaci: posle obavljene edukacije polaznici moraju  poznavati  principe dijagnostike i korekcije somatskih disfunkcija organa gastrointestinalnog

Metodi osteopatskog pregleda i principi korekcije disfunkcije organa gastrointestinalnog trakta

1.1 Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa gastrointestinalnog trakta.

1.2. Principi osteopatske palpacije organa gastrointestinalnog trakta.

Spisak tehničkih pristupa:

 1. Dijagnostika somatskih disfunkcija želuca i dvanaestopalačnog creva:

– Procena položaja organa u njihovim anatomskim granicama;
– Različite procene varijanti pomerljivosti organa;
– Procena rezultantne ose mobilnosti  želuca. Testiranje ograničenja mobilnosti po osama.
-Testiranje mobilnosti dvanaestopalačnog creva
– Testiranje Oddijevog sfinktera

 • Korekcija somatskih disfunkcija želuca i dvanaestopalačnog creva:

– Tehnika korekcije somatskih disfunkcija gastrospleničnog ligamenta
– Tehnika korekcije somatskih disfunkcija gastrokoličnog ligamenta
– Tehnika korekcije somatskih disfunkcija gastrohepatičnog ligamenta
– Tehnika korekcije somatskih disfunkcija ptoze želuca
– Korekcija somatskih disfunkcija pri poremećaju mobilnosti dvanaestopalačnog creva

 • Dijagnostika somatskih disfunkcija jetre u položaju kada pacijent leži na leđima i na boku.  Različite varijante.

– Testiranje mobilnosti i pomerljivosti jetre
– Testiranje somatskih disfunkcija okruglog, gastrohepatičnog i hepatoduodenalnog ligamenta
– Testiranje elastičnosti zajedničkog žučnog kanala
– Dijagnostička palpacija žučne kese

 • Korekcija somatskih disfunkcija jetre. Različite varijante.

– Tehnika korekcije somatskih disfunkcija hepatogastričnog, hepatoduodenalnog, okruglog ligamenta
– Nespecifična tehnika korekcije somatskih disfunkcija ligamenata jetre
– Tehnika korekcije somatskih disfunkcija pri poremećaju mobilnosti zajedničkog žučnog kanala

 • Korekcija somatskih disfunkcija jetre u položaju kada pacijent leži na boku. Različite varijante.

– Direktne i indirektne tehnike korekcije somatskih disfunkcija jetre

 • Dijagnostika somatskih disfunkcija jejunuma i ileuma u položaju kada pacijent leži na leđima. Različite varijante.

– Testiranje mobilnosti tankog creva
 -Testiranje somatskih disfunkcija ograničenja korena mezenterija tankog creva

 • Korekcija somatskih disfunkcija jejunuma i ileuma u položaju kada pacijent leži na leđima. Različite varijante.

– Mobilizacija tankog creva i ileuma

– Tehnika korekcije disfunkcije korena mezenterija tankog creva

 • Dijagnostika somatskih disfunkcija debelog creva u položaju kada pacijent leži na leđima.

– Testiranje mobilnosti i pomerljivosti debelog creva

 • Dijagnostika somatskih disfunkcija slepog creva u položaju kada pacijent leži na leđima.
 • Korekcija somatskih disfunkcija slepog creva u položaju kada pacijent leži na leđima, Različite varijante.

– Mobilizacija kupole slepog creva
– Mobilizacija ileocekalnog regiona

 1. Dijagnostika somatskih disfunkcija uzlaznog i silaznog debelog creva u položaju kada pacijent leži na leđima, Različite varijante

-Testiranje pomerljivosti uzlaznog i silaznog debelog creva.

 1.  Korekcija somatskih disfunkcija uzlaznog i silaznog debelog creva u položaju kada pacijent leži na leđima. Različite varijante.

– Mobilizacija uzlaznog i silaznog debelog creva
– Lateralna trakcija uzlaznog i silaznog debelog creva
– Korekcija somatskih disfunkcija Toldtove fascije

Odeljak II

Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa urinarnog sistema

Ciljevi i zadaci

Ciljevi: posle obavljene edukacije polaznici moraju usvojiti principe dijagnostile i korekcije somatskih disfunkcija organa urinarnog sistema

Zadaci: posle obavljene edukacije polaznici moraju  poznavati osnovne principe dijagnostile i korekcije somatskih disfunkcija organa urinarnog sistema

Metodi osteopatskog pregleda i principi korekcije disfunkcije organa urinarnog sistema

1.1  Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa urinarnog sistema

1.2.  Principi osteopatske palpacije organa urinarnog sistema

 1. Dijagnostika somatskih disfunkcija bubrega. Procena mobilnosti.
 2. Korekcija somatskih disfunkcija bubrega.
 3. Dijagnostika somatskih disfunkcija uretera.
 4. Korekcija somatskih disfunkcija uretera.
 5. Dijagnostika somatskih disfunkcija mokraćne bešike.
 6. Korekcija somatskih disfunkcija mokraćne bešike.
 7. Dijagnostika somatskih disfunkcija materice.
 8. Korekcija somatskih disfunkcija materice.
 9. Dijagnostika i korekcija somatskih funkcija prostate.

Odeljak III

Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa vrata.

Ciljevi i zadaci

Ciljevi: posle obavljene edukacije polaznici moraju usvojiti principe dijagnostile i korekcije somatskih disfunkcija organa vrata.

Zadaci: posle obavljene edukacije polaznici moraju  poznavati osnovne principe dijagnostile i korekcije somatskih disfunkcija organa vrata.

Metodi osteopatskog pregleda i principi korekcije disfunkcije organa vrata.

1.1  Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa vrata.

1.2.  Principi osteopatske palpacije organa vrata.

Spisak tehničkih pristupa:

 1. Testiranje i opšte balamnsiranje podjezične (hioidne) kosti
 2. Testiranje položaja i pomerljivosti laringofaringealnog kompleksa
 3. Testiranje i mobilizacija milohioidnog /m. Mylohyoideus,  geniohioidnog /m. Geniohyoideus,  dvotrbušnog mišića /m. Digastricus  (prednjeg „trbuščića“).
 4. Mobilizacija zadnjeg trbuščića dvotrbušnog mišića / m. digastricus
 5. Mobilizacija omohioidnog mišića
 6. Testiranje i indirektna tehnika korekcije somatskih disfunkcija laringofaringealnog kompleksa
 7. Mobilizacija laringofaringealnog kompleksa
 8. Mobilizacija Šarpejevih kolagenih vlakana/“pločice“ (Sharpey)

Odeljak IV

Dijagnostika i korekcija somatskih disfunkcija organa grudnog koša

Ciljevi i zadaci

Ciljevi: posle obavljene edukacije polaznici moraju usvojiti principe dijagnostile i korekcije somatskih disfunkcija organa grudnog koša.

Zadaci: posle obavljene edukacije polaznici moraju  poznavati osnovne principe dijagnostile i korekcije somatskih disfunkcija organa grudnog koša.

Metodi osteopatskog pregleda i principi korekcije disfunkcije organa grudnog koša.

 1. Dijagnostika somatskih disfunkcija medijastinalnih struktura (struktura „sredogruđa“).
 2. Tehnika korekcije somatskih disfunkcija medijastinalnih struktura (struktura „sredogruđa“). Različite varijante.
 3. Dijagnostika somatskih disfunkcija pluća.
 4. Tehnika korekcije somatskih disfunkcija pluća. Različite varijante.
 5. Dijagnostika somatskih disfunkcija pleure.
 6. Tehnika korekcije somatskih disfunkcija međupleuralnog ligamenta.
 7. Tehnika korekcije somatskih disfunkcija ligamenata vrha (kupole) pleure.
 8. Tehnika korekcije somatskih disfunkcija pleure
 9. Dijagnostika somatskih disfunkcija perikarda.
 10. Tehnika korekcije somatskih disfunkcija perikarda. Različite varijante.