Edukacija Za Fizioterapeute

Strukturalna osteopatija celog tela

Seminar „Strukturalna osteopatija celog tela“
36 sati.
3 dana
Savremena metodologija osteopatije i
strukturalni pristup u osteopatiji.

1 dan

10.00-11.00
Savremeni koncept somatske disfunkcije
„Trokomponentni model somatske disfunkcije”.
Fiziologija pomeranja, viskozna i neurodinamička modulacija.
Principi palpacione dijagnostike pomeranja sa biomehaničkim aspektom.

Metode ocenjivanja.

11.00-12.00 Praktični rad.
12.00-12.15 Pauza.
12.15-13.00 Biomehanički pristup u osteopatiji. Principi i fiziološki aspekti

tehnika artikulacione mobilizacije.

13.00-14.00 Praktični rad.
14.00-15.00 Ručak.
15.00-16.00 Principi palpatorne dijagnostike, pomeranja u
biomehaničkom aspektu na tri poluge pomeranja
16.00-17.00 Praktični rad.
17.00-17.15 Pauza.
17.15-19.00 Klinička osteopatska analiza pacijenta (upoznavanje sa
protokolom).

Dan 2

10.00-11.00 Klinička osteopatska analiza pacijenta (nastavak).
11.00-12.00 Praktični rad.
12.00-12.15 Pauza.
12.15-13.00 Koncept “kretanja kretanja” i “kretanja mirovanja” u
kontekst pomeranja, hidrodinamika i neurodinamika.
13.00-14.00 Vežbanje praktičnih veština.

14.00-15.00 Ručak.
15.00-16.00 Principi palpatorne dijagnostike viskoziteta na tri poluge.
Flotacioni testovi.
16.00-17.00 Vežbanje veština.
17.00-17.15 Pauza.
17.15-19.00 Klinička osteopatska analiza pacijenta.

3 dan

10.00-11.00 Vežbanje veština (ponavljanje).
11.00-11.30 Neurodinamički model osteopatije kao nova paradigma
osteopatska dijagnoza i lečenje.
11.30-12.00 Praktični rad.
12.00- 12.15 Pauza.
12.15-13.00 Nivoi neurodinamičkog oštećenja.
Specifični neurodinamički testovi – suprasegmentalni,
intersegmentalni i regionalni nivoi.
Principi neurodinamizacije.
13.00- 14.00 Vežbanje veština.

14.00-15.00 Ručak.
15.00-17.00 Klinička osteopatska analiza pacijenta.
17.00-17.15 Pauza.
17.15-19.00 Sumiranje. Odgovori na pitanja. Praktičan rad.