Edukacija Za Fizioterapeute

ProNeuroFit – neuromehanika u fizioterapiji

Da li želite da razumete sistem ljudskog tela da biste kompetentno izgradili wellness trening ili program rehabilitacije?
Želite da razumete kompleksnost nervne regulacije motoričke aktivnosti? Želite mehanizme za otkrivanje i ispravke disfunkcije što bezbednije i efikasnije?
Onda je ovo edukacija za vas!!!

ProNeuroFit je autorski edukativni projekat Dr Sergeja Melašenka, nastao na osnovama principa funkcionalne neuromehanike, biodinamike, posturologije, kao i praktičnog iskustva krosfita, fitnesa, joge i drugih relevantnih vellness tehnika.

Ideja edukacije je da obuči kondicione trenere, specijaliste rehabilitacije i fizioterapeute urazličitim oblastima sa odgovarajućim ključem znanja iz oblasti neurofiziologije i funkcionalne ortopedije.
Projekat će biti koristan ne samo profesionalcima. Tokom edukacije dobićete dobro testirane alate koji vam omogućavaju da kompetentno i svesno koristite mogućnosti ljudskog tela.

Praksa fitnesa ili funkcionalne rehabilitacije, kao što ste već razumeli, uglavnom se sprovodi kroz trenažni proces. Međutim, sama konstrukcija programa ne odvija se na standardan način, ne po principu „brže, više, jače“, ili „razvijaj se po svaku cenu“, „uzrokuje zdravlje“ – već na osnovu razumevanja principe funkcionalne neuromehanike, koji zahtevaju svaki put da odgovorite na pitanje “zašto ovo?” Kako primeniti jednu ili drugu tehniku korekcije da bi se dobio najbezbedniji i najefikasniji rezultat, kako da se što kompetentnije koristi različita oprema za medicinsku rehabilitaciju, itd.

Modul 1: FUNKCIONALNI NIVO

Praktični seminar: „Ekologija kretanja: statika i dinamika. Sistemi za funkcionalno testiranje. Principi senzorne korekcije motoričke aktivnosti”

Fizička aktivnost treba da ima ciljeve i značenje. Jedno od glavnih značenja i zadataka našeg mišićno-skeletnog sistema je da se suprotstavi gravitaciji. I što funkcionalnije (bolje) to nervni sistem radi, to je veći koeficijent zdravlja, manji je rizik od funkcionalnih povreda i oboljenja mišićno-skeletnog sistema. A optimizacija motoričkog stereotipa kroz kompetentan dijalog sa njegovim nervnim sistemom je važan uslov za sistemsku funkcionalnu rehabilitaciju. U radionici ovog modula naučićete da:

  • Razmotrite ljudsko telo očima njegovog nervnog sistema
  • Shvatite i shvatite svu mudrost izgradnje i funkcionisanja tela
  • Shvatite značaj funkcionalnog (ili rehabilitacionog) treninga u kontekstu neuromehanike. Naime – OSETITE, VIDI, URADITE, PROVERITE glavne vrste kretanja u statici i dinamici.
  • Shvatite važnost disanja tokom vežbanja, naučite da dišete funkcionalno, razumete odnos između disanja i statičkog i pravilnog vežbanja.
  • Naučite senzornu i funkcionalnu analizu svih osnovnih tipova pokreta (njihove projekcije u treningu funkcionalne rehabilitacije). Naime: bench press, zgibovi, sklekovi, zgibovi, čučnjevi, iskori i njihove kombinacije u kontekstu neuromehanike.
  • Ovladati u praksi svim vrstama funkcionalnog testiranja i ručnog mišićnog testiranja motornih vektora u kontekstu neuromehanike tensegriti sistema sistema posturalne analize.
  • Naučite osnovne vežbe za poboljšanje kvaliteta i funkcionalnosti disanja, stabilizaciju centra gravitacije i poboljšanje osetljive kontrole mišićnih lanaca.
  • Savladajte veštine sistemskog strukturiranja kroz svest o svom centru gravitacije i kombinovanoj komponenti svih vektora mišićnog lanca tensegritnog sistema.
  • Razumeti principe rada sa slobodnim tegovima, posebnosti samosvesti prilikom treninga na funkcionalnim petljama i korišćenju traka otpora (elastičnih traka).
  • Naučite da koristite opremu za rehabilitaciju u kontekstu neuromehanike.

Ovladati jednostavnim nediferenciranim metodama poboljšanja statike i dinamike: funkcionalna korekcija držanja kroz senzornu korekciju ključnih anatomskih i funkcionalnih područja (centar gravitacije i kore velikog mozga, dijafragma, pojas gornjih ekstremiteta, udovi, struk).

Teorija je glatko integrisana u praksu: funkcionalna anatomija, fiziologija motoričke aktivnosti i principi neuromehanike, mehanizmi formiranja disfunkcija, prelazak funkcionalne u strukturnu disfunkciju i mehanizmi formiranja glavnih bolesti mišićno-skeletnog sistema.
Hajde da pogledamo sve crvene linije funkcionalnog (rehabilitacionog) treninga koje mogu dovesti do rizika od funkcionalnih povreda (akutnih i hroničnih). Nakon primene ovih znanja, vaš svakodnevni rad sa klijentima će postati efikasniji, udobniji i razumljiviji i vama i vašim klijentima. Vaši klijenti će videti punu vrednost vaše predložene procedure ili vežbe, jer će to direktno uticati na njihovo blagostanje, zdravlje i rezultate!

Dr Sergej Melašenko