Edukacija Za Fizioterapeute

Funkcionalna osteopatija celog tela

Edukator: Anton Hrystenko iz Kijeva, neurolog, specijalista za funkcionalnu neuromehaniku i osteopatiju, generalni direktor Federacije funkcionalnog treninga.

Principi funkcionalne osteopatije su univerzalni za bilo koju oblast prirodne nauke, jer leže u samoj prirodi, pa i u čoveku. Funkcionalnu osteopatiju čovek zanima kao objekat kretanja sa svim mehanizmima realizacije i regulacije kretanja.

U praktičnoj primeni to podrazumeva odabir pravilne dijagnostike, odabir prave strukture i mehanizma korektivnog napora i stvaranje uslova za realizaciju samostalne korekcije.

Ne borimo se sa bolešću, već stvaramo uslove za realizaciju zdravlja.

Ništa ne dodajemo u sistem čoveka, i ništa ne dodajemo, samo menjamo tok informacija, što dovodi do promene sistema regulacije i povećanja funkcionalnih i adaptacionih sposobnosti.

Funkcionalna osteopatija (neuromehanika) ima multidisciplinarni pristup i kombinuje:

 • funkcionalnu anatomiju
 • fiziologiju
 • neurologiju
 • biomehaniku
 • psihologiju
 • osteopatiju
 • kineziterapiju

Na obuci vas očekuje teotijski deo ali i puno praktičnog rada:

 • osnove funkcionalne osteopatije
 • fascije i njihove funkcije
 • vrste deformiteta
 • promene na mišićima i zašto se javljaju
 • kako da palpacijom “lociramo” problem (greške pri palpaciji, redosled obavljanja palpacije)
 • uticaj nepravilnog disanja na mišićno-fascijalni sistem
 • izvođenje zahvata na svim delovima tela