Edukacija Za Fizioterapeute,  Edukacija Za Kozmetičare

Batterflydrainage

Predavač: Dr Marco Guirdozi iz Italije

  1. DAN

10.00 Prezentacija kursa

10.15 Uvod i osnove približavanja telesnom prostoru

10.30 Teorija i anatomija ljudskog skeleta

12.30 Pauza za ručak

13.30 Teorija i anatomija ljudske muskulature

14.30 Teorija i anatomija ljudske biomehanike i pomeranja kostiju od mišića

15.00 Osnovi Primenjene posturologije i Posturalne analize

16.00 VEŽBA: pravilno pozicioniranje operatera i pacijenta na stolu.

16.15 VEŽBA: kako da vidimo, prepoznamo i osetimo kosti, mišiće i kontrakture pod rukama. Ključne stvari.

17.00 VEŽBA: testovi na disfunkciju, korektivna tehnika, završni test stopala.

17.30 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test skočnog zgloba.

17.45 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test za listove.

18.00 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni test kolena.

18.15 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test kvadricepsa.

18.30 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni test tetive kolena.

19.00 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni glute test.

  1. DAN

10.00 Pitanje?

10.15 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test zgloba.

10.30 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test lakta.

11.00 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test šake.

11.15 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test ramena.

12.00 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test sakruma.

12.15 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni karlični test.

12.30 Pauza za ručak

13.30 VEŽBA: testovi na disfunkciju, korektivna tehnika, završni test sakroilijakalnih zglobova.

13.45 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivne tehnike, završni test piriformisa.

14.00 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni test psoas mišića.

14.15 VEŽBA: testovi na disfunkciju, korektivna tehnika, završni test lumbalnog dela kičme.

14.30 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni test leđa.

14.45 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni test vrata.

15.00 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni test vilice.

15.30 VEŽBA: testovi disfunkcije, korektivna tehnika, završni kranio-sakralni test.

16.00 pauza za kafu

16.10 VEŽBA: dubinski pristup masaži, masaža koja prodire u mišiće. Dobar je za kontrakciju mišića.

pritisak prsta na tačku okidača celog tela

18.00 ISPITNA VEŽBA