Mikrokinezi terapija

Predavač: Šafranov Vjačeslav

Teorija: 14 sati
Vežbanje: 10 sati
Video materijali: 12 sati

Plan kursa:

 • Proučavanje teorijskih osnova
 • Principi dijagnostike i lečenja
 • Istorijat nastanka i razvoja metode;
 • Praktične veštine mikrokineziterapije – proučavanje i praktični razvoj nove vrste palpacije;
 • Algoritam za rad sa jednim mišićem: faze korekcije blokiranog mišića

   

Vežbanje:Podela paraaksijalnog mezoderma na tri mišićne grupe prema njihovom embriološkom poreklu:

  1. Aksijalni mišići C2-L5 zone pršljenova
  2. Paraaksijalni mišići Th1-Th11 zone pršljenova
  3. Aksijalni mišići C1-C2 zone pršljenova.
   Lečenje glavobolja u frontalnoj, temporalnoj i okcipitalnoj lokalizaciji. Karakteristike lečenja ovih mišića.
  4. Paraaksijalni mišići C1-C7 zone pršljenova. Dno jezika, dijafragme i karličnog dna.
  5. Paraaksijalni mišići T12-L5 zone pršljenova. Kvadratni mišić donjeg dela leđa,
   Unutrašnji kosi mišić abdomena, Iliopsoas,
   Veliki gluteus mišić.
  6. Uzdužni mišići C1-L5 zone pršljenova (tri vrste mišića koji čine funkcionalni blok od pet susednih pršljenova na svakoj strani tela)
  7. Mišići međusobno povezani sa kostima sakruma i kokciksa:
  8. Embriološka anlaža repa embriona. Paraaksijalni i lateralni mezoblast.
  9. Zbirna tabela za mišiće aksijalnog tipa celog kičmenog stuba i kosti lobanje, za opštu kontrolu i specifičnu korekciju
  10. Zbirna tabela za paraaksijalne mišiće celog kičmenog stuba i kosti lobanje, za opštu kontrolu i specifičnu korekciju.
  11. Zbirna tabela za mišiće uzdužnog tipa celog kičmenog stuba i kosti lobanje, za opštu kontrolu i specifičnu korekciju.
  12. Funkcija različitih kostiju lobanje.
  13. Proučavanje mišića paraaksijalnog mezoblasta u vezi sa kostima lobanje.
  14. Mimični mišići – Kozmetološki efekti pri radu sa mišićima lica.
mikrokinezi terapija

Savladaj nove tehnike masaže sa nama

Za više informacija o edukaciji