EDUKACIJE ZA TERAPEUTE

Edukativni centar Egi vrši edukaciju za odrasle, vid profesionalne i praktične nadogradnje već stečenih teorijskih znanja i veština. 

AKTUELNE EDUKACIJE

AKTUELNE EDUKACIJE