EDUKACIJE ZA KOZMETIČARE

Edukativni centar Egi vrši edukaciju za odrasle, vid profesionalne i praktične nadogradnje već stečenih teorijskih znanja i veština. 

AKTUELNE EDUKACIJE

AKTUELNE EDUKACIJE

Savladaj nove tehnike masaže sa nama

Za više informacija o profesionalnim edukacijama