Neuromehanika u fiziikalnoj terapiji

Beograd  16,17,18.06.2023

Edukator:Dr Sergej Melesenko

Kome je namenjen ovaj seminar?

🔸 Fizioterapeutima
🔸 osteopatima, specijalistima za rehabilitaciju, koji žele da povećaju efikasnost svog rada za račun razumevanja osnova primenjene neurologije, funkcionalne anatomije, biomehanike, posturologije i kineziterapije
🔸 DIF-ovcima
🔸 Kineziolozima
🔸 instruktorima joge, pilatesa, trenerima u teretanama, pomenutima će znanja iz oblasti neuromehanike svakako pomoći da kvalitetnije organizuju sistem terninga i omoguće funkcionalnu korekciju samih klijenata

Po završetku seminara Vi ćete:
🔷Dobiti sistematizovano razumevanje zakona biomehanike i neuralne regulacije funkcija ljudskog organizma
🔷Naučiti da se koristite najprihvatljivijim (u ekološkom smislu) tehnologijama koje istovremeno značajno utiču na poboljšanje zdravstvenog stanja u okviru funkcionalne rehabilitacije
🔷 Naučiti principe nastanka funkcionalnih poremećaja u organizmu, njihovu dijagnostiku, kao i patofiziologiju oboljenja kičme i zglobova
🔷Naučiti različite načine postizanja bezbedne funkcionalne korekcije tih poremećaja.
🔷Shvatite kako da ukažete realnu pomoć prilikom rehabilitacije i povratka pacijenata u zdravo stanje
🔷Proširiti svoju bazu klijenata i to u najmanju ruku trostruko

Na seminaru ćete Vi saznati kako da na najprihvatljiviji (u ekološkom smislu) način ostvarite interakciju sa sistemima sopstvenog organizma, i to ne samo „knjiški“, baveći se funkcionalnom rehabilitacijom, već i poboljšavajući kvalitet života u celini. U toku edukacije vi ćete dobiti dobro proveren instrumentarijum, koji će omogućiti da kompetentno i u maksimalnoj meri svesno iskorišćavate mogućnosti ljudskog tela.

Praksa funkcionalne rehabilitaije, fizioterapije, rekreativnog fitnesa se uglavnom realizuje kroz motoričku aktivnost (proces treninga). Međutime, samo sastavljanje programa se odvija na nestandardan način, što će reći, što bi značilo – ne po principu “brže, više, jače“ („Citius, altius, fortius“), ili pak ” razvijati na svaki način “, “izazvati zdravlje”, već na osnovu dubokog razumevanja principa funkcionalne neuromehanike, koja svaki put iziskuje odgovore na sledeća konkretna pitanja:

🔸Zbog čega se baš ovo radi?
🔸Kako se zaista treba izvoditi ova vežba, i to baš TAKO, da ta pomenuta vežba , profunkcioniše upravo na taj, potreban način?
🔸Zbog čega se to pacijentu dešava (ili pak ne dešava)?
🔸I kako se on, pacijent, posle toga oseća?
🔸Šta se dešava sa organizmom odmah, ili pak kroz neko vreme?
🔸Kako se ta, ili neka druga tehnika korekcije, primenjuje, kako bi se dobio maksimalno bezbedan i efikasan rezultat,
🔸kako da se, maksimalno kompetentno, koristi različita medicinska oprema, namenjena za rehabilitaciju, i t.d..

Ova edukacija je idealna za one polaznike, koji žele da još dublje od same anatomije i fiziologije, dođu do razumevanja kako nervni sistem rukovodi nama, i kako to utiče na našu funkcionalnost.
Oni pokreti i vežbe/tehnike, koje vi i inače koristite u svom svakodnevnom radu će i dalje biti Vaš „alat“, ali ćete steći mnogo dublje razumevanje funkcionisanja sistema ljudskog organizma. Na ovo treba dodati tehnike funkcionalne korekcije izabrane sa maksimalnom kompetencijom, poštujući logiku sistematskog funkcionalnog pristupa (neuromehanike), a koje se mogu primenjivati na maksimalno prihvatljiv ekološki način, „mekano“, i bezbedno, i to tako da ih možete odmah koristiti u svojoj praksi!

Naučićete da ne otklanjate različite simptome i lokalne probleme, a uspevaćete da locirate i obnavljate narušenu funkciju, što će za posledicu imati da će svi ti lokalni problemi, koji su u vezi sa njom, nestati sami od sebe. Celokupan praktični rad će se bazirati na preliminarnom funkcionalnom testiranju, što ima za cilj razumevanje koje se strukture, i na koji način, trebaju korigovati. Naučićete da pronalazite odgovore unutar sistema samog čoveka, bez nametanja svog mišljenja.
PROGRAM

Nivo 1 Osnove posturologije. Principi funkcionalne analize i testiranja pokretljivost. Funkcionalni pristup kineziterapiji
Značenje pojmova “zdravlje”, “funkcija” i “funkcionalnost pokreta”
Senzitivno-proprioceptivni aparat i bnjegova uloga. Osobenosti neuralne regulacije pokreta u statici i dinamici
Primenjena funkcionalna anatomija – osnovni vektori pokreta
Uvod u posturologiju. Sistem tensegriteta (tensegrity) i mišićnih lanaca.
Analiza aktivnosti kretanja: funkcionalno testiranje, primenjeno manuelno mišićno testiranje sistema tensegriteta (tensegrity), autotestiranje.
Disanje u kontekstu statike i dinamike. Povezanost disanja sa statikom i pravilnost obavljanja vežbi. Bazične vežbe za korekciju disanja.
Principi svesnog formiranja funkcionalnog bezbednog pokreta. Gravitacioni centar i njegova uloga. Stabilnost i funkcionalnost, bezbednost pokreta. Pojam funkcionalne projekcije, bazične vežbe
Fascija – „kraljica tkiva“. Fascijalna barijera kao osnova dijaloga u neuromehanici. Tehnike palpacije i senzorne percepcije. Principi fascijalnih korekcija pokreta: osnove miofascijalnog opuštanja, rad sa miofascijalnim bolnim „čvorovima“ i trigernim tačkama (strain-counterstrain po L.H. Džonsu/L.H.Jones-u)
Sistemsko strukturiranje: pojam i smisao u fitnesu i rehabiliotaciji
Principi sastavljanja vežbi za rehabilitaciju
Principi manuelnih funkcionalnih korekcija u posturologiji u statici i dinamici.

Savladaj nove tehnike masaže sa nama

Za više informacija o edukaciji